Illegale horeca

Er is sprake van illegale horeca-activiteiten als de activiteiten in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval als er geen rekening wordt gehouden met het bestemmingsplan of de regels die zijn vastgelegd in de Drank- en Horecawet of –vergunning.

Voorbeelden van illegale horeca zijn hokken en keten waar tegen betaling alcohol wordt geschonken zonder vergunning en boerderijterrassen waar in strijd met de agrarische bestemming en/of zonder DHW-vergunning alcohol wordt geschonken.

Wat vindt KHN?

KHN staat voor een gelijk speelveld. Oftewel: de voorwaarden waaronder horecadiensten in de markt mogen worden aangeboden moeten gelijk zijn voor alle aanbieders. Tegen illegale horeca-activiteiten waar aanbieders zich feitelijk niet aan de wet houden, dient te worden opgetreden door de overheid die verantwoordelijk is voor handhaving (in de meeste gevallen de gemeente).

Wat kunt ú doen?

Kent u een geval van illegale horeca in de buurt waar tegen op moeten worden getreden? Uw lokale KHN-bestuur kan nagaan of er inderdaad sprake is van illegaliteit en een handhavingsverzoek indienen bij de gemeente. Zoek de adresgegevens van mijn afdeling.

 

Terug
Wat vindt KHN