Nieuwe modelverordening paracommercialisme DHW

De VNG heeft op 15 maart 2013 een nieuwe modelverordening paracommercialisme DHW aan haar leden gepresenteerd. Wat KHN in ieder geval - evenals de VNG - van belang  lijkt is dat gemeenten het staand beleid inzake paracommercialisme  als vertrek- en uitgangspunt nemen bij de invulling van hun verplichting om een verordening met betrekking tot paracommerciële instellingen te maken.

Onvolledig en onduidelijk
KHN  is en blijft van mening  dat  met de voorgestelde tekst van de bepalingen van de modelverordening  paracommercialisme van de VNG en de daarbij behorende toelichting onvoldoende  richting/advisering  aan haar  leden wordt geboden. Iets waar de gemeenten bij de beleidsmatige invulling van hun verordeningen op terug kunnen vallen en naar kunnen verwijzen als niet op staand beleid/bestaande afspraken teruggevallen kan worden. Door het niet invullen van schenktijden voor alcoholhoudende drank door paracommerciële rechtspersonen heeft  de modelverordening van de VNG dan teveel het karakter van een regeling met een open einde.

Nieuwe position paper
Voor de invulling van de nieuwe modelverordening worden nu zelfs veertig(!) varianten voor mogelijke schenktijden en regulering van bijeenkomsten aangegeven! In essentie verandert er verder eigenlijk niets wwezenlijks. Dat is en blijft ongewenst, onduidelijk en leidt uiteindelijk tot gemeentelijke willekeur. Ook dreigt er een grote administratieve lastendruk.  Daarom heeft KHN een nieuwe position paper gemaakt. Combineer deze position paper met het uitgebreide stuk over de kantineregeling.

Terug