Beleid en standpunten werk & personeel

Horeca Personeel werkgever

KHN volgt de maatschappelijke ontwikkelingen rond werkgeverschap. Demografie en het vervagen van traditionele branchegrenzen zorgen voor concurrentie op de arbeidsmarkt. Horecaondernemers moeten alle zeilen bijzetten om een aantrekkelijke werkgever te zijn en voldoende en medewerkers te kunnen werven danwel op te leiden.

Dat vergt een extra inspanning van ondernemers, ondernemingen en van KHN, die hen daarbij ondersteunt. Arbeidsvoorwaarden zijn voor de werkgever een instrument om te kunnen sturen op productiviteit en kwaliteit. Werkgever en werknemer hebben hierin beiden een verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de werknemer.

KHN zet in op:

  • Goed werkgeverschap door goede relaties met werknemers.
  • Sturing op flexibiliteit, productiviteit en kwaliteit.
  • Verlegging van accenten van landelijk collectief naar de onderneming.

Inspiratiebox

Om KHN-leden te ondersteunen en inspireren op het gebied van werving, goed werkgeverschap en goede samenwerking met het onderwijs, hebben we een inspiratiebox ontwikkeld met informatie, tips en voorbeelden uit de praktijk.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Wat vindt KHN
Doe de Personeelsscan