Pensioenen

De pensioensregeling gaat ook voor de horeca veranderen. Er zijn inmiddels veel nieuwe regels over pensioenen en de financiering ervan. Daarom moet er een nieuw contract komen. Overleg tussen sociale partners gaf nog geen resultaat. Dat kan gevolgen hebben voor de verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds horeca en catering. 

KHN wil dat in een nieuwe pensioensregeling de premie niet hoger wordt. En met de premie moet er voor iedereen een ongeveer gelijk pensioenkapitaal worden opgebouwd. Jongeren krijgen nu voor hun premie minder pensioenkapitaal dan ouderen door kruissubsidies.

Dat betekent dat de uitkomst voor jongeren moet verbeteren en die voor ouderen niet mag verslechteren. Dat is logisch bij de structuur van de werkgelegenheid in horeca en catering. Een hele uitdaging, maar financieel binnen de huidige premie en een latere pensioendatum goed te doen.

Nieuws

Wat betekent het pensioenakkoord voor de horeca?

05-06-2019
-

Aow-leeftijd blijft nog twee jaren gelijk

KHN: Pensioenvoorzieningen niet van deze tijd

31-03-2015
-

Tweede Kamerleden nemen rapport 'Flexibel omgaan met pensioen' in ontvangst

Meer informatie?

Vraag & Antwoord

Er zijn geen veelgestelde vragen gevonden.
Terug
Inspiratiebox werving en behoud
Doe de Personeelsscan
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools