Belangenbehartiging

Als horecabranchevereniging behartigen wij de belangen van de horeca. We werken samen met relevante overheden en organisaties met als inzet: een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca. Onze inspanningen zijn gericht op gemeenten, ‘Den Haag’ en Europa; zo oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving op lokaal en (inter)nationaal niveau. Lokaal rekenen we hiervoor op de inzet van 1200 bestuurders in het land.

Op landelijk niveau werkt KHN samen met relevante ministeries en organisaties zoals VNO-NCW, verwante brancheverenigingen en organisaties en leveranciers die actief zijn in recreatie, toerisme en horeca. Ook Tweede Kamerleden vormen een belangrijke gesprekspartner bij de vele horecadossiers. We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking, ook met partners buiten de gastvrijheidssector, meer bereiken op het gebied van belangenbehartiging.

Onze landelijke inzet

Personeel

Personeel

Voldoende en goed opgeleid personeel is belangrijk voor de horeca. Wij helpen horecaondernemers om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Lees meer

Ondernemen

Ondernemen

Horecaondernemers hebben te maken met toeristen, recreanten en zakelijke bezoekers. Om goed in te kunnen spelen op de wensen van de verschillende bezoekers, zorgen wij ervoor dat ondernemers ruimte hebben om te ondernemen.

Lees meer

Financiering & Fiscaliteit

Financiering & Fiscaliteit

Voor horecaondernemers is financiering belangrijk. Wij zetten ons in voor een goed stelsel van fiscale faciliteiten, een gematigd tarief voor winstbelasting en instandhouding van het verlaagde btw-tarief.

Lees meer

Veiligheid

Veiligheid

Wij streven naar gezond ondernemerschap binnen een veilige omgeving waarbij de veiligheid van gasten, werknemers en de ondernemer is gewaarborgd.

Lees meer

MVO

MVO

Wij streven naar een horecabranche met ondernemers die oog hebben voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en kansen op dit gebied benutten.

Lees meer

Bekijk onze video’s
Actuele onderwerpen

https://twitter.com/khn 787936653616742400