Onze standpunten

Als horecabranchevereniging behartigen wij de belangen van de horeca in Nederland. We werken samen met relevante overheden en organisaties waarbij we inzetten op een optimaal ondernemingsklimaat voor horecaondernemers.

Onze inspanningen zijn gericht op gemeenten, ‘Den Haag’ en Europa; zo oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Op landelijk niveau werkt KHN samen met relevante ministeries en organisaties zoals VNO-NCW, verwante brancheverenigingen en organisaties en leveranciers die actief zijn in recreatie, toerisme en horeca. Ook Tweede Kamerleden vormen een belangrijke gesprekspartner bij de vele horecadossiers.

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking, ook met partners buiten de gastvrijheidssector, een noodzakelijke vereiste is voor effectieve belangenbehartiging.

Bekijk hieronder onze standpunten of download de Standpuntenwijzer 2018

Terug