Nu beschikbaar: cao-loontabellen 2019!

26-11-2018

De cao-loontabellen 2019 zijn beschikbaar en vanaf nu te downloaden!

In de cao horeca is afgesproken dat per 1 januari 2019 de loontabel wordt aangepast met het inflatiecijfer van oktober 2018: per januari + 2,1% en per juli + 1%. U kunt de nieuwe loontabellen nu downloaden.

Nieuwe lonen per 2019: januari + 2,1%, juli + 1%

Dat betekent dat de lonen in de loontabel per 1-1-2019 met 2,1% worden verhoogd. Daarnaast wordt per 1 juli 2019 het basis- en eindloon met 1% verhoogd.

De nieuwe loontabellen kunt u downloaden vanaf onze horeca-cao-pagina.

Wettelijk minimum (jeugd)loon

De loontabel geeft ook de nieuwe bedragen van het wettelijk minimum (jeugd)loon vanaf 1 januari 2019. Per 1 juli 2019 geldt het wettelijke minimumloon vanaf 21 jaar. De afgeleide percentages voor 20, 19 en 18 jaar worden per 1 juli 2019 ook hoger. Die vermelden we al bij de loontabel zodat u er rekening mee kunt houden.

Download hier de nieuwe loontabellen.

KHN-advies jaarlijkse prestatieverhoging

De cao horeca kent een jaarlijkse prestatieverhoging voor uw vakkrachten die een jaar of langer bij u in dienst zijn. KHN adviseert met de verwachte inflatie en hogere contractlonen rekening te houden. Ook horecamedewerkers willen in hun beloning ‘bij blijven'.

KHN adviseert een gemiddelde prestatiebeloning van ten minste de 2,1% (inflatie). Op basis van de beoordelingen bij normaal presteren 2,1%, bij beter presteren een plus en bij slechter presteren minder. U mag natuurlijk een hoger gemiddeld percentage hanteren. Vanzelfsprekend kunt u een eigen regeling afspreken, mits u die voor iedereen gelijk toepast.

Inflatie CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht over heel 2019 een inflatie van 2,5% (heel 2018: 1,6%). De contractlonen stijgen over 2019 volgens de verwachting van het CPB met 2,9% (2018: 2,2%).

Terug