Wettelijk minimumloon hoger en KHN loontabel per 1 juli 2019

Het wettelijke minimumloon wordt elk halfjaar aangepast. Dat gebeurt ook per 1 juli 2019. Maar per 1 juli 2019 is de leeftijd waarop dat volwassen minimumloon moet worden betaald vanaf 21 jaar (was 22). De jeugdbedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid, zijn voor 18, 19 en 20-jarigen ook flink verhoogd. Dit is van belang voor de cao-categorieën niet-vakkrachten en leerlingen.

De basis-eindlonen van de cao loontabel voor de vakkrachten zijn per 1 juli 2019 met 1,0% verhoogd. Vervolgens is deze verhoging in de nieuwe loontabel verwerkt.

Je vindt alle bedragen van volwassen en jeugdigen in de cao-loontabel per 1 juli 2019.
De nieuwe actuele loontabel per 1 juli 2019 hoort bij de horeca-cao.

Nieuwe minimumloonregels

De ‘volwassen’ leeftijd voor het toepassen van wettelijke minimumloon wordt per 1 juli 2019 verder verlaagd van 22 naar 21 jaar.  De leeftijd voor het ‘volwassen’ loon voor de loontabel van de cao horeca voor vakkrachten was en is al 21 jaar.

Wat verandert er?

Per 1 juli 2017 is de eerste stap gezet. De leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt ging omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar.

Tegelijkertijd zijn per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog gegaan. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar ook verder omhoog.

Heeft u leerlingen in dienst, let dan op!

De bedragen van het wettelijke minimum (jeugd)loon gelden ook gewoon voor leerlingen. De verlaagde BBL-staffel is in de nieuwe cao horeca uitgesloten.

Wat betekent het hogere wettelijke minimum (jeugd)loon?

Concreet betekent dit dat uw medewerkers van 18 tot en met 22 jaar vanaf 1 juli 2019 een hoger wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. KHN heeft dit ook dan ook alvast bij de loontabel per 1 januari 2019 vermeld.

Horeca-cao

KHN heeft voor u als KHN-lid modelarbeidsovereenkomsten bij de horeca-cao opgesteld. Deze kunt u eenvoudig downloaden op onze website: khn.nl/cao. Zo zijn arbeidsvoorwaarden ook voor uw medewerkers transparant en vergelijkbaar.

Terug
Enquete
Doe de Personeelsscan
KHN Energiewet App banner
Tools
Cursussen
Ledenvoordelen