Enquête KHN Rivierenland. Denk jij met ons mee?

Als bestuur van KHN Rivierenland willen we de belangen van alle leden zo goed mogelijk behartigen. We denken dat dit beter kan door een andere indeling van onze afdeling. Graag betrekken we je in de besluitvorming. Het is immers in ieders belang. Je kunt mee beslissen door de volgende twee vragen te beantwoorden.

Koninklijke Horeca Nederland heeft overal in Nederland lokale afdelingen. Meestal vallen daar 1 of 2 gemeenten onder. KHN Rivierenland is heel groot: er vallen 9 gemeenten onder. Voor het bestuur is het heel lastig om met alle 9 gemeenten goed contact te houden. We hebben lang geprobeerd om steeds 1 horecaondernemer per gemeente in ons bestuur te hebben. Dat blijkt moeilijk te zijn: we moeten steeds met een hele grote groep vergaderen…

We willen KHN Rivierenland niet meteen helemaal opsplitsen in kleinere afdelingen. Want dan krijgen we te maken met veel meerverplichtingen (overal verplicht jaarstukken en begrotingen maken, allemaal verschillende ledenvergaderingen organiseren e.d.).

Wel denken er over om KHN Rivierenland in twee ‘clusters’ te delen. Per cluster kunnen we dan het overleg met de verschillende gemeenten organiseren en af en toe een ledenbijeenkomst houden. We zoeken ook meteen horecaondernemers die willen meehelpen met deze activiteiten.

Bedrijfsnaam*
Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
E-mailadres*
 
Wat is jouw voorkeur voor de indeling van de Afdeling Rivierenland? (graag 1 antwoord aankruisen)
Afdeling Rivierenland niet veranderen: vanuit iedere gemeente één ondernemer in het bestuur
Afdeling Rivierenland opdelen in een cluster noord en een cluster zuid:
Kaartje opdeling
Kaartje opdeling
Maakt me niet uit

Andere indeling:
 
Ben je geïnteresseerd om een actieve rol in het afdelingsbestuur of cluster te hebben?
 
Opmerkingen
* = Verplicht invullen
Terug