Financiering & Fiscaliteit

Financiering Horeca

Investeringen lopen terug en financiering via banken is lastig. Financiering via overeenkomsten met brouwerijen is mogelijk, maar geeft meerjarige binding aan afnameverplichtingen en installaties. Andere financiering en investeringskanalen kunnen worden gevonden.

Tegelijk is een goed stelsel van fiscale ondernemingsfaciliteiten ook voor investeren en financieringskosten gewenst bij een gematigd tarief voor de winstbelastingen. Daarbij past het faciliteren van bedrijfsoverdrachten.

KHN zet in op:

  • Samenwerking met onder andere banken en verzekeraars en afstemming over eisen aan bedrijfsplannen en sectoranalyses.
Terug
Wat vindt KHN
Meer informatie & tools