Arbo-regels voor opslag van koolzuur

De Arbowet heeft een beleidsregel om verstikking of bedwelming te voorkomen als kooldioxide (of koolstofdioxide) onverhoopt vrijkomt.

De regels voor ruimten met flessen van meer dan 3 kilo luiden als volgt:

  • In ruimten met een inhoud kleiner dan 100 m³ waar koolzuur opgeslagen ligt, dient de luchtverversing van de totale inhoud van de ruimte tenminste vier keer per uur te bedragen.
  • In ruimten met een inhoud groter dan 100 m³ waar koolzuur opgeslagen ligt, dient de luchtverversing van de totale inhoud van de ruimte tenminste twee keer per uur te bedragen.

Kan aan bovenstaande eisen niet worden voldaan, dan moet het kooldioxide-gehalte permanent gemeten worden via een vast opgestelde detector.
Deze detector moet voorzien zijn van een CE-goedkeuring en twee meetpunten hebben:

  1. Een vooralarm dat in werking treedt wanneer de kooldioxide-concentratie 1,5 volumeprocent bedraagt. 
  2. Een hoofdalarm dat in werking treedt wanneer de grens van 3,0 volumeprocent wordt overschreden.

Indien de laatste grens wordt overschreden mag de desbetreffende ruimte alleen worden betreden met onafhankelijk werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen.
 
Wat betekent dit voor u?
Zorg ervoor dat de ruimte, waar u koolzuurcilinders heeft opgesteld, tenminste volgens bovenstaande regels wordt geventileerd.
Maakt u al gebruik van een mechanische ventilator, controleer dan de werking. De capaciteit staat veelal op de ventilator vermeld. Zo niet, neem dan contact op met uw installateur.

Blijkt de ventilatie niet aan de normen te voldoen, denk dan aan de plaatsing van een ventilator met een grotere capaciteit.

De aanzuigopening voor de ventilatie dient op 25 cm van de vloer geplaatst te zijn. Koolzuur is zwaarder dan lucht en vormt bij lekkage een laag dicht bij de grond.
Wanneer de bouwkundige situatie mechanische ventilatie niet mogelijk maakt, ga dan na of u een alternatieve opslagruimte in gebruik kunt nemen.

Wanneer u niet kunt voldoen aan bovenstaande normen, zult u een vast opgestelde detector moeten aanschaffen. Neem hiervoor contact op met uw drankenhandel of brouwerij. Zij kunnen u verder adviseren ten aanzien van de aanschaf van een detector.
 
Alternatief voor kleingebruik:
De regel geldt bij gebruik van flessen van 3 kilo of meer. U kunt natuurlijk ook flessen van 2 kilo gebruiken en de reservefles in een andere ruimte opslaan. U hoeft dan geen alarm-detectie te plaatsen. Uiteraard moet de ruimte wel voldoende geventileerd zijn.
 
Zowel bij de mechanische ventilatie als bij een detector dient u schriftelijk, middels een aanhangsel bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie, te kunnen aantonen dat voldaan is aan de wettelijke eisen.
 
Tips

  • Verminder het aantal koolzuurcilinders tot een voor u handelbaar minimum. Dit scheelt u statiegeld.
  • Bent u grootverbruiker (wekelijks een 10 kg cilinder ofwel 500 hl bier op jaarbasis), denk dan eens aan een minitank. Plaatsing is mogelijk op basis van een bruikleenovereenkomst. Voor meer informatie: Nederlandse Koolzuur Centrale 046-4523512.
  • De Groothandel voor Dranken en Horecabenodigdheden (GDH) heeft een nieuwe versie van de koolzuur-informatiekaart ontwikkeld die via uw drankenhandel verkrijgbaar is. 

Raadpleeg de Veiligheidsinformatiekaart - Werken met koolzuur in de horeca.

Terug