KHN Afdelingen

Onze leden zijn lid van één van onze 244 lokale KHN-afdelingen. Elke lokale afdeling beschikt over een afdelingsbestuur. De afdelingsbestuurders komen, ondersteund door onze regiomanagers, op voor de lokale horecabelangen. Zij onderhouden de contacten met de gemeente en beïnvloeden lokale regelgeving. Tijdens de Ledenvergadering (ALV) kunnen leden meestemmen over belangrijke thema's.

Elke afdeling dient ten minste te bestaan uit 25 leden. Elke afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur met in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Leden in een bepaalde afdeling kunnen tijdens afdelingsvergaderingen het woord voeren en stemmen over belangrijke kwesties. Ieder afdelingsbestuur wijst twee leden aan voor het regiobestuur van de regio.

Een alfabetisch overzicht van de 244 afdelingen van KHN:

Filter op:

J

Q

X

Y